Hoofdcontent

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Aalten beweegt’

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Aalten beweegt’
“Heel gemeente Aalten beweegt”, Lokaal Beweeg- en Sportakkoord voor iedereen in Aalten.
Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord is in 2020 tot stand gekomen en in november ondertekend en loopt tot en met 2022. Er is jaarlijks een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord is van ons allemaal.

Wij willen met het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord bereiken dat de maatschappelijke kracht van bewegen en sporten nog beter wordt benut en dat meer mensen sporten en bewegen.

·       Wij gaan samen aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op de grensvlakken
        van bewegen, gezondheid, leren, ontspannen en werken.
·       Wij inspireren en motiveren inwoners om samen aan de slag te gaan voor een gezonde leef-
        en werkomgeving.
·       Wij dagen alle inwoners uit: persoonlijk of samen met familie, vrienden, kennissen etc.
·       Wij nemen drempels weg.

Dat doen we door samen te werken aan zichtbaarheid, bereikbaarheid en verbetering van aanbod.
Op veel plaatsen is er al samenwerking en komen al mooie dingen tot stand. Het is belangrijk dat deze initiatieven aan elkaar gekoppeld worden en de samenwerking uitgebreid wordt.

Wij gaan aan de slag met de volgende ambities en resultaten:
1: uitwisselen faciliteiten, trainers en materialen
2: beweging inzetten als middel voor sociale verbinding en preventie
3: Zichtbaarheid sport- en beweegaanbod en communicatie over het aanbod
4: Jeugd weer leren te bewegen en structurele borging in de leeftijd van 0-21 jaar
5: Brede verenigingsondersteuning bieden (businessmodel)
6: Aandacht door de dag heen voor bewegen van 0 tot 100 jaar
7: Bewustwording van de positieve effecten van beweging en plezier in bewegen
8: Vitale medewerkers als belangrijke aandachtsgroep

Het volledige Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel gemeente Aalten Beweegt’ is te lezen op https://achterhoekinbeweging.nl/heel-aalten-beweegt