Hoofdcontent

Uitvoering Lokaal Beweeg- en Sportakkoord

Uitvoering Lokaal Beweeg- en Sportakkoord
De uitvoering van het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord wordt vormgegeven door de stuurgroep en 2 projectgroepen.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord. De stuurgroep is de groep die aanjaagt, motiveert, inspireert en de voorgang van de projectgroepen bewaakt. Zij hebben een budget beschikbaar van €5000,- jaarlijks.

De stuurgroep heeft een plan gemaakt. Link toevoegen plan:


Wie zitten er in de stuurgroep?

 

Projectgroepen
Daarnaast zijn er twee projectgroepen en aan hen is de vraag gesteld om een projectplan te ontwikkelen. Hiervoor hebben zij een budget beschikbaar van €7.500,- per projectjaar per projectgroep. De twee projectgroepen ontwerpen projectplannen en brengen deze tot uitvoering.

1.     Projectgroep Jeugd (0-21 jaar)
2.     Projectgroep Volwassenen (18+)


Per projectgroep zijn er diverse ambities. Twee ambities worden tot concrete projecten uitgewerkt die vervolgens tot ontwikkeling komen. De projectgroepen werken hiervoor een projectplan uit dat bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van het sportlandschap in Aalten en geven hierin aan op welke wijze het plan bijdraagt aan deze ambitie.
Het projectplan bevat in ieder geval:

-        een korte samenvatting van het project
-        een beschrijving van de huidige situatie
-        het toekomstperspectief
-        plan van aanpak: (welke activiteiten, wanneer)
-        stakeholdersanalyse (welke partners gaan op welke wijze samenwerken)
-        borging

De projectleden nemen als leidraad de inbreng die aan de tafels genoemd is, maar hebben de vrije hand om keuzes te maken en elementen toe te voegen. Uitgangspunt is dat de plannen bijdragen aan de geformuleerde ambitie(s) en de uitvoering er in praktijk mee uit de voeten.

Enthousiasme en vertrouwen in de haalbaarheid zijn belangrijk! Voor samenwerkende partners hebben ze meerwaarde en het moet leuk zijn om aan bij te dragen.


Wie zitten er in de projectgroep jeugd?

 

Wie zitten er in de projectgroep ouderen?