Coördinator Formulierenbrigade Aalten/Dinxperlo

Coördinator Formulierenbrigade Aalten/Dinxperlo In principe 1x per 3 weken meedraaien in het rooster • Per half jaar rooster maken in overleg met de vrijwilligers • Per kwartaal bezoekers overzichten maken • Sociale media (Facebook) beheren, samen met een vrijwilliger van de Formulierenbrigade • Contact onderhouden met de vrijwilligers van de Formulierenbrigade • Tweemaal per jaar een vrijwilligersoverleg organiseren om voortgang en aandachtspunten te bespreken • Voortgangsrapportage opstellen voor Humanitas en de gemeente Aalten • Contact onderhouden met de gemeente Aalten in zake minimaregelingen, maar ook om nieuws en veranderingen te delen. • Contact onderhouden met organisaties uit het netwerk

Anderen bekeken ook

Inloopspreekuur Aalten zoekt helpers
Inloopspreekuur Aalten zoekt helpers Figulus Vluchtelingenwerk is op zoek naar een vrijwilliger voor het spreekuur voor statushouders in Aalten. Tijdens dit spreekuur (elke donderdagmorgen van 10.00-13.00) hebben statushouders de gelegenheid om hun vragen te stellen rondom vooral administratieve zaken. Ingekomen brieven worden doorgenomen en waar nodig wordt er direct actie ondernomen. Het is voor statushouders erg belangrijk om bij ons terecht te kunnen met deze vragen. Lees meer
  • Vrijwilligers Service Punt
  • Aalten
Humanitas Achterhoek zoekt coördinatoren Get a Grip
Humanitas Achterhoek zoekt coördinatoren Get a Grip Als vrijwillig coördinator voer je intakegesprekken met jongeren en koppel je onze vrijwilligers aan jongeren met geldzorgen. Je brengt Get a Grip onder de aandacht bij netwerkpartners, maatschappelijke organisaties en scholen. Je helpt bij het bereiken van de doelgroep via sociale media. Daarnaast ondersteun je de vrijwilligers door o.a. het (mede) organiseren van terugkombijeenkomsten, intervisie en het verzorgen van gastlessen of trainingen over geldzaken. Lees meer
  • Vrijwilligers Service Punt
  • Aalten
Intermediair Stichting Leergeld
Intermediair Stichting Leergeld Stichting Leergeld Oost Achterhoek is op zoek naar iemand die de functie als intermediair kan vervullen, omdat er iemand weggaat binnen het team. De intermediair neemt een cruciale plaats in binnen Stichting, want de intermediair achter de voordeur komt bij een gezin. Omdat dit belangrijk is, krijgt de intermediair een training alvorens op gezinsbezoek te gaan. Onderdeel van die training zijn filmpjes over de manier van dataverwerking in Lisy 21. Een intermediair krijgt een lijst met aandachtspunten mee, gaat met een andere intermediair mee en kan altijd vragen stellen aan een andere intermediair ook als die alleen naar een gezin gaat. Lees meer
  • Vrijwilligers Service Punt
  • Aalten