Hoofdmenu

Figulus Welzijn

Polstraat 9
7121 DH Aalten

Hulp nodig?
Telefoon: 0543 - 473993

Hoofdcontent

Wat is het lokaal sportakkoord?

Sportakkoord Heel gemeente Aalten beweegt

(Lokaal Beweeg- en sportakkoord voor iedereen in Aalten november 2020-mei 2022)


Highlights

Basis: voor 3 jaar. (Jaarlijks € 20.000 beschikbaar)
Het sportakkoord is van ons allemaal.

Wij willen met het sportakkoord bereiken dat de maatschappelijke kracht van bewegen en sporten nog beter wordt benut en dat meer mensen sporten en bewegen.

·       Wij gaan samen aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op de grensvlakken van bewegen, gezondheid, leren, ontspannen en werken.

·       Zo inspireren en motiveren wij inwoners om samen aan de slag te gaan voor een gezonde leef- en werkomgeving.

·       Alle inwoners uitdagen: persoonlijk, samen met familie

·       Drempels wegnemen

Dat doen we door samen te werken aan zichtbaarheid, bereikbaarheid en verbetering van aanbod.

Op veel plaatsen is er al samenwerking en komen al mooie dingen tot stand. Het is belangrijk dat deze initiatieven aan elkaar gekoppeld worden en de samenwerking uitgebreid wordt.

 

We gaan aan de slag met ambities en resultaten, benoemd in het lokaal sportakkoord

1 uitwisselen faciliteiten, trainers en materialen

2 beweging inzetten als middel voor sociale verbinding en preventie

3 Zichtbaarheid sport- en beweegaanbod en communicatie over het aanbod

4 Jeugd weer leren te bewegen en structurele borging in de leeftijd van 0-21 jaar

5 Brede verenigingsondersteuning bieden (businessmodel)

6 Aandacht door de dag heen voor bewegen van 0 tot 100 jaar

7 Bewustwording van de positieve effecten van beweging en plezier in bewegen

8 Vitale medewerkers als belangrijke aandachtsgroep

 

Aansluiten

Personen en organisaties die aangeven dat zij actief aan de slag gaan om ambities te bereiken

-        Persoonlijke titel: door meer te bewegen en iemand mee te nemen

-        Organisaties en bedrijven: positief beweeg- en sportklimaat en samenwerken

 

Stuurgroep (budget € 5.000,-- jaarlijks)
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beweeg- en sportakkoord. Achterhoek in Beweging ondersteunt de stuurgroep nu en in de toekomst.

Taken: 

·       Aanjaagt

·       Inspireren

·       Voortgang projectgroepen bewaken

De stuurgroep start met het maken van een plan van aanpak voor de eigen werkzaamheden, met daarin

·       Visie op het sportlandschap, gevoed door inwoners en partners

·       Aanpassen planning (blz 28/29)

·       Realisatie van Campagne “Heel Aalten in Beweging”

·       Ondersteuning projectgroepen met kennis, advies en netwerk

·       Verbeteren van zichtbaarheid: linking pin platforms en aanbieders

·       Ondersteuning sportverenigingen individueel en collectief (?)

·       Ondersteunen projectgroepen bij opstellen en uitvoeren plannen

·       Algemene kansen verzilveren

·       De wijze van informeren van de samenleving over de voorgang uitvoering sportakkoord

·       De wijze waarop trajecten geborgd worden (tweede termijn sportakkoord)

·       De opzet van een tussentijdse rapportage en een eindrapportage

Opdracht projectgroepen (per projectjaar per projectgroep € 7.500,--)
Twee projectgroepen ontwerpen projectplannen en brengen deze tot uitvoering.

1.     Projectgroep Jeugd (0-21 jaar)

2.     Projectgroep Volwassenen (18+)

 

Per projectgroep staan ambities genoemd. (niet alle ambities!)

Er moeten twee concrete projecten tot ontwikkeling komen die laten zien

-        wat de kracht van sport en bewegen is

-        wat er bereikt kan worden als partners met verschillende achtergronden de krachten bundelen

 

De projectgroepen werken hiervoor een projectplan uit dat bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van het sportlandschap in Aalten en geven hierin aan op welke wijze het plan bijdraagt aan deze ambitie.

Het projectplan bevat in ieder geval:

-        een korte samenvatting van het project

-        een beschrijving van de huidige situatie

-        het toekomstperspectief

-        plan van aanpak: (welke activiteiten, wanneer)

-        stakeholdersanalyse (welke partners gaan op welke wijze samenwerken)

-        borging

De projectleden nemen als leidraad de inbreng die aan de tafels genoemd is, maar hebben de vrije hand om keuzes te maken en elementen toe te voegen. Uitgangspunt is dat de plannen bijdragen aan de geformuleerde ambitie(s) en de uitvoering er in praktijk mee uit de voeten.

 

Enthousiasme en vertrouwen in de haalbaarheid zijn belangrijk! Voor samenwerkende partners hebben ze meerwaarde en het moet leuk zijn om aan bij te dragen.